Ergenlik Dönemi

Ergenlik: Büyüme ve Değişim Dönemi

Çocukluktan Yetişkinliğe Geçiş: Ergenlik dönemi, çocukluk ve yetişkinlik arasında bir köprü görevi gören ve bireyin fiziksel, duygusal, sosyal ve

Ergenlik: Büyüme ve Değişim Dönemi

Çocukluktan Yetişkinliğe Geçiş:

Ergenlik dönemi, çocukluk ve yetişkinlik arasında bir köprü görevi gören ve bireyin fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel açıdan büyük değişimler yaşadığı bir evredir. Bu dönemde, çocukluk çağında henüz tam olarak gelişmemiş olan sosyal toplum bilinci (süperego) ve benlik bilinci (ego) gibi kavramlar gelişmeye başlar. Toplumsal kabullenilme ve bir gruba ait olma ihtiyacı ön plana çıkar.

Hormonal Değişimler:

Ergenlik döneminin en belirgin özelliklerinden biri, hormonal değişimlerdir. Vücutta östrojen ve androjen gibi cinsiyet hormonlarının üretimi pik yapar. Bu durum, ergenin psikolojisinde ani ve sebepsiz değişimlere yol açabilir. Duygusal dalgalanmalar, öfke patlamaları, konsantrasyon zorluğu gibi belirtiler sıklıkla görülür.

Ergenlik Yaşı:

Ergenliğe giriş yaşı, genetik, ırk, sosyoekonomik şartlar ve iklim gibi birçok faktörden etkilenir. Genellikle 12-20 yaş arası ergenlik dönemi olarak kabul edilir. Bazı kabilelerde ve sıcak iklimlerde ergenlik daha erken başlarken, soğuk iklimlerde daha geç başlayabilir.

Kızlarda ve Erkeklerde Ergenlik:

Kızlar erkeklere oranla iki yıl kadar önce olgunlaşmaya başlar. Bu nedenle, kızlar genellikle 10-12 yaşları arasında ergenliğe girerken, erkeklerde bu yaş 12-14’tür. Ergenliğin sonlarına doğru bu fark kapanır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Ergenlik dönemi, hem ebeveynler hem de ergenler için zorlayıcı bir süreç olabilir. Ebeveynlerin bu dönemde çocuklarına karşı sabırlı ve anlayışlı olması, onlarla açık ve dürüst iletişim kurması önemlidir. Ergenler ise duygularını ve düşüncelerini ifade etmekten çekinmemeli, gerektiğinde ailelerinden veya uzmanlardan yardım almaktan çekinmemelidir.