KIZ İSİMLERİ

S Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

  A – B – CÇ – D – E – F – G – H – Iİ – K – L – M – N – OÖ – P – R – S – Ş

S Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

 

A – B –  – D – E – F – G – H –  – K – L – M – N –  – P – R – S – Ş – T –  – VY – Z


SAADETTİN: Dinin uğurlu, kutlu kişisi 
SABAH: Günün başlangıcı 
SABAHATTİN: Güzellik 
SABİR: Sabreden, katlanan 
SABİT: Yerinde duran kımıldamayan 
SABRİ: Sabırla ilgili 
SACİT: Secdeye varan, ibadet eden 
SADETTİN: Kutluluk, saadete erme, mübarek olma 
SADIK: İçten bağlı, gerçek dost 
SADRİ: Anaya göre çocuk 
SADULLAH: Allah’ın talihli kıldığı 
SADUN: Yıldız bilimine göre, uğurlu olan 
SAFA: Saflık berraklık, gönül rahatlığı 
SAFFET: Saflık, temizlik 
SAFİ: Katıksız, ayırt edilmiş 
SAİM: Oruç tutan, oruçlu 
SAİT: Kutlu, cennetlik 
SAKIP: Delen, delik açan – Çok parlak 
SAKİN: Uslu, kendi halinde – Bir yerde yerleşmiş, oturan 
SALİH: İyi, yararlı, yetkili 
SALİM: Eksiksiz, sağ, sağlam 
SALTUK: Hiç bir koşul ve denetime bağlı olmayan 
SAMET: Sonsuz, ebedi 
SAMİ: İşiten, dinleyen 
SAMİH: Cömert, eli açık 
SAMİM: Bir şeyin merkezi 
SANBERK: Gücüyle tanınmış 
SANCAR: Kısa kama – Saplar, batırır 
SANER: Ünlü, tanınmış 
SANVER: Adın duyulsun, ünlen 
SARGIN: Candan, içten 
SARP: Dik geçilmesi ve çıkılması güç 
SARPER: Sert, güçlü 
SARUHAN: Eski bir Türk beyi 
SAVAŞ: İki ya da daha çok tarafın vuruşması , kavgası 
SAYHAN: Adaletli hükümdar 
SAZAK: Kuvvetli ve soğuk rüzgar – Bataklık, sazlık – Kaynak, pınar 
SEÇKİN: Seçilmiş olan 
SEDAT: Doğruluk, haklılık 
SEFA: Gönül rahatlığı, rahatlık – Eğlence 
SEFA /SAFA: Saflık berraklık 
SEFER: Yolculuk, savaş hali 
SEHA: Eli açık, cömert 
SELAHATTİN: Dinine bağlı 
SELAMİ: Barış ve rahatlıkla ilgili 
SELCAN: Coşkun, taşkın 
SELÇUK: Sel gibi akan 
SELİM: İyileşmesi kolay hastalık 
SELMAN: Barış içinde, huzurlu 
SEMİH: Bol, cömert gönüllü 
SENİH: Yüce, yüksek 
SERALP: Baş yiğit 
SERBÜLENT: Önde gelen, üstün 
SERCAN: Canların özü, canın başı 
SERDAR: Askerin başı, komutan 
SERGEN: Raf, bir şeylerin dizili olduğu yer 
SERHAN: Hanların başı 
SERHAT: Sınır – İki devlet arasındaki sınır 
SERKAN: Serhan / baş han , ser + kan, 
SERKUT: Mutlu, talihli 
SERMET: Öncesiz ve sonrasız 
SERTAÇ: Baştacı 
SERTER: Sert + Er, sert erkek 
SERVER: Bir topluluğun en ileri geleni, baş, şef, reis 
SERVET: Para mal mülk 
SEYFETTİN: Dinin kılıcı, koruyucusu 
SEYFİ: Kılıç gibi – Askerlikle ilgili 
SEYHAN: Çukurova’da bir akarsu 
SEYİT: Efendi, bey 
SEZAİ: Uygun, yaraşır 
SEZER: Sezgisi güçlü olan 
SEZGİN: Sezme yeteneği olan, duygulu, anlayışlı 
SIDDIK: Çok içten ve doğru kimse 
SITKI: Yalan söylemeyen, dürüst 
SİMAVİ: Yüzle, çehreyle ilgili 
SİNA: İlaç yapılan bir tür bitki 
SİNAN: Süngü ve mızrak gibi şeylerin sivriucu 
SİPAHİ: Tımar sahibi asker 
SONER: Son erkek , son yardımı yapan 
SONGUR: Şahin – Ağır, hantal 
SOYSAL: Uygar 
SÖKMEN: Yiğitlere veilen san 
SÖNMEZ: Sürekli yanan, sönmeyen 
Suat : Mutlu, mutlulukla ilgili 
SUAVİ: Zorluklara dayanan 
SUAY: Suya vuran ay ışığı gibi ışıltılı 
SUPHİ: Sabahla, aydınlıkla ilgili 
SÜLEYMAN: Davud peygamberin oğlu 
SÜMER: Bugünkü Irak’ta kurulan eski bir uygarlığın adı 
SÜREYYA: Ülker yıldız takımı 
SÜRURİ: Sevinçli, sevinçle ilgili